9 februari 2016

Wachttijd & Crisis

 

Wachttijd

01-08-2023

In verband met de lange wachttijd kunnen er op dit moment geen nieuwe behandelingen gestart worden.

Crisis

Er is GEEN mogelijkheid tot 7 x 24 uur bereikbaarheid. Dat betekent dat de praktijk niet geschikt is voor problemen waarbij mogelijk een crisis kan ontstaan en ogenblikkelijk ingrijpen nodig is. In geval van crisis kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost.

Waarneming

In geval van vakantie en/of afwezigheid wordt na overleg met de cliënt waargenomen door collega’s van de intervisiegroep.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de behandeling kun je dit bespreken met je behandelaar. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Als het niet lukt om de problemen met je behandelaar op te lossen, dan kunt je gebruik maken van de volgende mogelijkheden: 

Je kunt vragen om een klachtenbemiddelaar die als taak heeft in de kwestie te bemiddelen.  
Is de klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt je een klacht over het beroepsmatig functioneren van je behandelaar voorleggen aan de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten