9 februari 2016

Tarieven

De vergoeding voor behandeling bij de praktijk is afhankelijk van de leeftijd van de ingeschreven cliënt:

Tot 18 jaar valt men onder de Jeugdwet en wordt de behandeling vergoed door de gemeente waar de cliënt ingeschreven is.

Met de meeste Midden -Limburgse gemeentes heeft de praktijk een overeenkomst afgesloten.

Vanaf de leeftijd van 18 jaar valt men onder de Zorgverzekeringswet. De behandeling wordt dan vergoed door de zorgverzekeraar. Het wordt dringend geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te informeren of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

De praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten voor 2024:

CZ, VGZ, Menzis, DSW, Multizorg, Zilveren Kruis/Achmea, OWM, ASR