Psychologenpraktijk Paanakker: Diagnostiek, Behandeling & Supervisie

Wat doe ik?

Intake en diagnostiek

Om te begrijpen wat er aan de hand is, wat de verwachtingen van de behandeling zijn, en welke hulp nodig is, zijn meestal meerdere gesprekken nodig.

In de intakefase kan er uitgebreide diagnostiek worden gedaan door middel van een (neuro)psychologisch onderzoek. Dit wordt meestal gedaan bij een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of leerstoornis of wanneer het voor de behandeling nodig is om specifieke persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen.

Na de intake

Na de intake en eventueel onderzoek worden de DSM-classificatie, de behandeldoelen en een advies voor behandeling met u besproken. Mocht het behandelaanbod van de praktijk niet passend blijken te zijn, dan volgt een advies voor verwijzing.

Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de problematiek, kan de behandeling plaats vinden binnen de generalistische basis GGZ (gb-GGZ) of de specialistische GGZ (SGGZ).

In het eerste gesprek wordt ook de behandelovereenkomst besproken.

Behandeling

Als klinisch psycholoog heb ik ervaring met o.m. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie, emdr, acceptance & commitment therapie en ouderbegeleiding.

Deze behandelmethoden zijn grotendeels geprotocolleerd en bewezen effectief. Soms werk ik eclectisch, wat betekent dat ik verschillende therapievormen integreer.

De behandeling vindt grotendeels plaats in de praktijk. Huisbezoeken en gesprekken op school zijn ook mogelijk.

Indicaties

Indicaties voor diagnostiek of behandeling kunnen zijn:
• Angst (zoals faalangst, sociale angst, piekeren);
• Dwanggedachten en -handelingen;
• Somberheid;
• Concentratieproblemen;
• Contactproblemen;
• Onzekerheid;
• Psychosomatische klachten;
• Onverwerkte ervaringen;
• Prikkelbaarheid en overgevoeligheid.

Benieuwd naar de tarieven van mijn praktijk?

Wie ben ik?

Drs. L.T.M. (Bertien) Paanakker
Klinisch-, Kinder-, Jeugd-, & Neuro psycholoog

Bertien Paanakker is BIG geregistreerd klinisch psycholoog, NIP geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog en neuropsycholoog. Zij is vanaf 2012 werkzaam in de vrijgevestigde praktijk voor gespecialiseerde GGZ.

Tevens is zij als klinisch psycholoog verbonden aan Youz Maastricht: afdeling kinder- en jeugdpsychologie.

De praktijk richt zich op zowel kinderen en hun ouders als op volwassenen.

BIG registratienummer: 59049821225

  • Lidmaatschap beroepsverenigingen: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

    Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP): Certificaat van LVVP

    KVK-nummer: 55609449

Afspraak maken? Dat kan via onderstaande contactgegevens.